دانشگاه برای کارخانه

از اواخر سال 1398 افتخار داشتیم به عنوان دبیر باشگاه دانشگاهیان خانه صنعت و معدن خراسان رضوی به مدت دوسال فرآیند هایی را برای ارتباط دانشگاه و صنعت فراهم نماییم. دانشگاه برای کارخانه و کارخانه برای دانشگاه پلتفرمی طراحی شده برای تحقق این ارتباط است. درباره باشگاه دانشگاهیان خانه صنعت ادامه مطلب…