چالش های برگزاری یک رویداد

ساخت یک شبکه از مدیران

برای ایجاد یک شبکه تعاملی از مدیران ، چالش های زیادی را تجربه خواهیم کرد. از نحوه صحیح ارتباط گیری با مدیران تا ایجاد یک فضای تعاملی مهندسی شده برای ادامه حیات شبکه. در این مقاله قرار هست چالش های پیش رو تیم نشانی برای برپایی نشست تخصصی مدیران کارخانه ادامه مطلب…