استارتاپ ویکند تامین مالی خیرخواهانه

شبکه سازی در حوزه های خیرخواهانه یکی از پر چالش ترین گروه ها برای دریافت یک خروجی مناسب است. استارتاپ ویکند تامین مالی خیرخواهانه در دو بخش توسط نشانی برگزار گردید. رویداد ابتدایی در اسفند 1399 با حضور بیش از 100 خیر شاخص استان، اعضا شورای اسلامی شهر، مدیران شهرداری ادامه مطلب…